ABD Ekonomik Kurtarma Paketi Kripto Paraların Yaygınlaşmasını Nasıl Sağlayabilir?

United States Capitol

ABD Ekonomik Kurtarma Paketi

Covid 19 virüsünün ekonomi üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri azaltmak üzere ABD’nin attığı en önemli adımlardan biri olarak; Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, 25 Mart tarihi itibariyle, ABD tarihinin en büyük ekonomik paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

$2 Trilyon USD büyüklüğündeki ekonomik paketin, çok kısa bir süre içerisinde Kongre’nin onayından geçmesi bekleniyor. Bu ekonomik paketin, kripto para dünyası açısından önemi oldukça çarpıcı olabilirdi. Zira paket içeriğindeki yardımların, dijital cüzdanlar üzerinden dağıtılması planlanmaktaydı.

Dijital Dolar

Federal Reserve Building

Ekonomik Yardım Paketi görüşmelerinde, ABD vatandaşlarına verilecek çekler yerine bankaların dijital cüzdanlar üzerinden bu yardımı ulaştırması teklif edilmişti. Bu teklif ABD Doları’nın dijitalleştirilerek, kripto paraların kullandığı tarzda bir cüzdana aktarılması anlamına geliyor. Bu fikrin tasarıya eklenmiş olması, kripto para teknolojilerine hükümet düzeyinde aşinalığın olduğunu göstermesi açısından son derece olumlu bir gelişmedir diyebiliriz.

Tasarının içeriği, kripto para veya blockchain teknolojisi ile ilgili bir içerik sunmuyor olsa da dijital cüzdanların halka ulaştırılması fikri, dolaylı yoldan kripto cüzdanların entegrasyonunu sağlayacaktı. Bu durumun devlet eliyle yapılması süreci hızlandıracağı için heyecan yaratan bir gelişme olarak algılandı.

Şu anda mevcut paket bu öneriyi içermiyor olsa da krizin uzun sürmesi durumunda, bu projenin yeniden hayat bulması beklenebilir. Mevcut durumda, nakit paraya olan talep çok yüksek düzeyde olduğu için hükümetin dijital bir cüzdan vasıtasıyla ödeme kanalları oluşturması, halkı nakit para dışında ödeme yöntemlerine yönlendirmesi manasına gelecektir. Bu durum, dijital cüzdan fikrinin aktif olarak gündemde olmasını sağlamaktadır.

Nitekim Dijital Dolar taslağı, cüzdanlardaki tutarın karşılığının bankalarda 1e1 olarak tutulmasını içermektedir. Bunun yanında, cüzdanlardaki tutarın banka hesaplarındaki gibi harcanabileceği de taslak maddeleri arasında yer almaktadır. Bu iki madde, nakit paranın halka doğrudan dağıtılması yerine, ilgili tutarların bankalarda tutularak, harcamaya teşvik edici kanallar sunulmasının amaçlandığını göstermesi açısından son derece önemlidir.

Ayrıca FED’in kendi kripto parasını (CBDC*) çıkarmak istediği de bilinmektedir. Dijital Dolar projesi, FED’in bu anlamda da kullanabileceği hazır bir cüzdan altyapısı sunması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Gelişmeleri merakla izliyor olacağız. Bu sırada fikirlerinizi bizlerle yorumlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

Bizi sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın.

BV Crypto Twitter

BV Crypto Linkedin

*: Central Bank Digital Currency

Yazar: BV Crypto

--

--

--

Boğaziçi Ventures is a venture capital fund established to provide support to tech-startups which aim to enter into the global market.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Boğaziçi Ventures

Boğaziçi Ventures

Boğaziçi Ventures is a venture capital fund established to provide support to tech-startups which aim to enter into the global market.

More from Medium

Metamorphosis

Overwhelm

the first of many