Boğaziçi Ventures Love NFT Gaming! -Barış Özistek/Pareto Podcast

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek’in Pareto ile yaptığı NFT Gaming podcastinden,

“Oyun endüstrisi 180 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip, bu pazar büyüklüğü oyun endüstrisinin dünyadaki müzik+sinema endüstrisinden daha da büyük olduğu anlamına geliyor. Eğlence sektörü içerisinde oyunun inanılmaz büyük bir payı var.

Türkiye son 10 yılda inanılmaz bir ivme yakaladı… 2013 yılında Joy Game’i Net Marble’a sattığımızda Joy Game Türkiye’nin ilk başarılı oyun şirketiydi ve Türkiye&Ortadoğu coğrayasında da global bir oyun devine satılan ilk firma JoyGame oldu.

Bugüne geldiğimizde mobil oyunların yükselişi sayesinde bir fırsat penceresi açıldı. Kısa dönemde daha küçük ekiplerle iyi oyun yapılabiliyor dolayısıyla büyük finansmanlarla büyük prodüksiyonları yapan oyun firmaları ile Türkiye rekabet edebilir hale geldi.

Türkiye olarak iyi bir girişimci ekosistemi örneğiyiz, bir değişim, gelişim olduğu zaman oraya atlamayı biliyoruz. Bunların sonucunda da Türkiye’nin en büyük bilişim ihracatını yapan lider dijital sektörü, oyun sektörü oldu. Oyun geliştirmek multidisipliner bir iş. Burası kreatif bir endüstri. Oyun geliştiren firmaların bu farklı yetkinliklerin farkında olması gerekli. Biz de Boğaziçi Ventures olarak oyun şirketlerini destekleyecek, merkezi bir yapı oluşturuyoruz.

Boğaziçi Ventures olarak yaptığımız analizlere, incelediğimiz raporlara göre görüşümüz, 2025 itibariyle oyun sektörünün 350 milyar $’a ulaşacağı yönünde. NFT gaming ile bu tahminin tutacağını öngörüyoruz. NFT gaming diğer eğlence türlerine göre çok benzersiz bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde NFT gaming oyun sektöründen pay almayacak, oyun sektörünü büyütecektir.”

NFT ve Metaverse projelerine yatırım yapmak istiyoruz, proje tutkunlarını Boğaziçi Ventures ile tanışmaya davet ediyoruz.

Tanışmak için; https://www.bogaziciventures.com/tr/startup-basvurusu/ sitemizden başvuru yapabilirsiniz!

Podcast’in tamamını dinlemek için; https://open.spotify.com/episode/0AQ5k68rukSq3xrL4WulcR?si=cp7lipEgREiZJfov2paHsg&nd=1

--

--

--

Boğaziçi Ventures is a venture capital fund established to provide support to tech-startups which aim to enter into the global market.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Boğaziçi Ventures

Boğaziçi Ventures

Boğaziçi Ventures is a venture capital fund established to provide support to tech-startups which aim to enter into the global market.

More from Medium

Onboarding into the NFT World

5 DAYS -FROM NOVICE TO NFT CREATOR BY EZXTZ CLUB

NFTs and Community Building

NFTs bring people together. Community as major utility